fredag 27. desember 2013

Give me...

God give me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can,  and wisdom to see tue difference... Et livslangt prosjekt, som i alle fall denne Fruen trenger en påminnelse om i ny og ne...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar